20 Haziran 2019 Perşembe
 EN
 TR
 Twitter
 Facebook

Kazdağları

Biga yarımadasının 1774 metre ile en yüksek kütlesi olan ana Kazdağı’nın güney yüzü, yani Zeytinli çayından Altınoluk yerleşiminin batısına kadar olan bölümü ile bu bölümün zirveye kadar devam eden yüksekliklerinin kapsadığı 21.450 hektarlık alan, 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Milli Park ilan edilmiştir. Kazdağı Milli Parkı’nın korunmaya alınmasında çok önemli ekolojik sebepler bulunmaktadır. Kazdağları’nın yaklaşık doksan bin yıl süren son buzul çağından etkilenmemiş olması sahip olduğu doğal zenginliğin nedenlerinden biridir. Doğudan batıya uzanan Kazdağı kütlesini kuzey-güney istikametinde derin vadi ve kanyonlar kesmektedir ve bu yapının ortaya çıkardığı farklı iklimsel koşullar nitelikli bir ekosistem oluşturmaktadır. Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Tundra (Sibirya) iklim sistemlerinin aynı anda gözlemlendiği Kazdağı Milli Parkı’nda yaklaşık 800 farklı bitki türü tespit edilmiştir. Bu bitkilerden 32 tanesi endemik türdür, yani dünyada sadece Kazdağları’nda yetişmektedir.