20 Haziran 2019 Perşembe
 EN
 TR
 Twitter
 Facebook

Prof. Dr. M. Osman Korfmann Kütüphanesi

Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı M. Osman Korfmann Kütüphanesi, Prof. Korfmann ve Prof. Dr. Hans Jucker-Dr. Ines Jucker-Scherrer Ailesinin özel kitaplıkları, arkeoloji hocalarının ve arkeoloji severlerin bağışladıkları kitaplardan oluşmaktadır. Prof. Korfmann vefatından kısa bir süre önce, kitaplarını, ailesinin de onayı ile vakfın sorumluluğunda araştırmacıların kullanımına bırakmıştır. Jucker Ailesi’de kütüphaneyi ziyaret etmiş ve kitaplarını bağışlama kararı almışlardır. Kütüphanedeki bilimsel yayınlar arkeoloji ve yanbilim dalları içeriklidir.. Kütüphanede Troia ve Troas arkeolojisine yönelik yayınlarla birlikte, Anadolu, Gürcistan, Balkanlar, Avrupa ve genel arkeoloji konularını kapsayan yayınlar da bulunmaktadır. Jucker Ailesinin yaptığı büyük bağıştan sonra Kütüphane Klasik Arkeoloji Alanında da dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmiştir. Ayrıca Vakıf Mütevveli heyeti üyesilerimizden Dr. Süleyman Bodur ve Selim Çetinkaya'nın bağışlarının yanı sıra Sayın Edibe Uzunoğlu ailesi ile Ahmet Sipahioğlu ailesinin bağışladığı arkeoloji ve sanat tarihi kitaplarının da yer alan Kütüphane, 15.000 kitap ile yaklaşık 30.000 ayrı basım ve makaleyi içermektedir. Vakıf, arkeoloji konusundaki yeni çıkan yayınları satın alarak kütüphanenin daha da gelişmesini hedeflemektedir.

2012 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolü ile birlikte Korfmann Kütüphanesi, Çanakkale Onsekiz Mart Ünivbersitesi Kütüphanesi ile eşgüdümlü çalışmaya başlamıştır. Korfman Kütüphanesi’nde bulunan tüm kaynaklara Üniversite Kütüphanesi katalog sistemi üzerinden ulaşılmaktadır.

Bina, kütüphane dışında, çeşitli konferans, seminer, çalıştay ve sergi gibi faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Gelecekte, binaya eklenecek misafirhanesi ile araştırmacılara konaklama imkanı sağlanması planlanmaktadır.