16 Nisan 2021 Cuma
 EN
 TR
 Twitter
 Facebook

Antik Kentler

Assos
Assos: Troas Bölgesi’nin güney kıyısında yer alan Assos kenti, denizden yaklaşık 238 m. yüksekliğindeki andezit bir kayalık bir tepe üzerine kurulmuştur. Bu alandaki, hemen hemen bütün yapıların inşasında volkanik bir taş türü olan andezit taşın kullanılmıştır. Homeros İlyada destanında güney Troas’ta yaşayan Anadolu’nun yerli halklarından biri olan Leleglerin denizcilik ve korsanlıklarla ünlü olduklarından aktarır. 


Troya
Troya: Homeros'un İlyada'sında bahsi geçen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenttir. Çanakkale merkez ilçesine bağlı Tevfikiye köyünün batısında, "Hisarlık Tepesi" nde bulunur. 1870'lerde Alman amatör arkeolog Heinrich Schliemann tarafından Tevfikiye köyü civarında keşfedilen antik kentte çıkan eserlerin çoğu günümüzde Türkiye, Almanya ve Rusya'dadır. Antik kent, 1998 yılından beri Dünya Miras Listesinde, 1996 yılından beri de Milli Park statüsündedir.
Apollon Smintheion
Smintheion kutsal alanı, Troas bölgesinin önemli kült merkezlerinin başında gelmektedir. Bu önemi Homeros destanlarına borçluyuz. Öncelikle tanrı Apollon’un Troas bölgesinde onurlandırılmasını farklı tanımla Homeros’un İlyada destanında buluruz. Homeros’un İlyada’sında, Apollon Smintheus tapınağının rahibinin tanrıya yakarışı da kültün bölgedeki varlığına bir başka işarettir. Tanrının “sminthos” adı ile ilk kez Troas bölgesinde karşımıza çıkar. Homeros’un destanına ek olarak Strabon ve Aelianus’un kült konusundaki anlatımları kültün kökenine de ışık tutar. Ayrıca Smintheus kültünün özellikle Troas bölgesinde doğmuş ve gelişmiş bir kült olduğu kesinlik kazanmaktadır. Bu savı destekleyen yazıtlar son yüzyılda yapılan araştırmalarla tartışılmıştır. 
Parion
Parion: Biga'nın Balıklıçeşme beldesine bağlı Kemer köyünün 1 km. doğusundadır. Biga Yarımadası antik yerleşim yoğunluğu açısından Dünyada eşine az rastlanır yörelerin başında gelir. Parion da bu yarımadada yer alan antik yerleşimlerden biridir. Parion’un ismi ilk kez Herodotos’da geçmiştir. 
Alexandria Troas
Alexandria Troas: "Eski İstanbul” ismiyle de tanınan Alexandria Troas İskelesi’nin 3 kilometre güneyinde bir antik kenttir. Sezar ve Konstantinus dönemlerinde Roma İmparatorluğu’nun başkenti olması düşünülmüş ama Alexandria Troas bu büyük onuru İstanbul’a kaptırmış. Aleksandreia Troas Hellen dilinde “İskenderin Yurdu” demektir. 
Neandreia
Neandria: Çanakkale, Ezine ilçesine 20 km. uzaklıktaki Kayacık köyünün kuzey-doğusunda bulunan Çığri dağı üzerindedir. 1400x450m.’lik bir alanı kaplayan yerleşim yerinin surları ve kuleleri çok ilginçtir. Günümüze oldukça sağlam ve iyi durumda gelen bu surlar 3200 m. uzunluğunda, 3 m. kalınlığındadır. Kulelerin bir kısmı MÖ 5. yy bir kısmı MÖ. 4.yy.'da yapılmıştır. 
Dardanos
Dardanos: İzmir-Çanakkale karayolunun İntepe’den sonra gelen kıyı şeridindeki “Hasan Mevsuf Şehitliği”nin bulunduğu höyüğün üzerindedir. Dardanos’un isminin İliada’da geçtiği dikkate alındığında buradaki yerleşimin M.Ö.3000’lerde başladığı sanılır. Bu durumda Troia’dan çok daha önce kurulmuştur. 
Maydos
Maydos: Eceabat'tadır. Maydos adı ilk kez Heredot’da geçer. Ayrıca Xenophon’un Hellenikası’nda da kentin adı geçmektedir. Bu nedenle kentin İÖ.5.yüzyılda varlığını sürdürdüğü kanıtlanmış oluyor. Maydos Kilistepe Höyüğü kazısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Doç Dr. Göksel Sazcı başkanlığında sürdürülmektedir.
Priapos
Piriapos: Karabiga burnunun ucunda toprağın altında yatan antik kent. Helen mitolojisine göre Tanrıça Aphrodite’nin Dionysos’la sevişmesinden doğan oğlu bağ-bahçe tanrısı Priapos'dan gelmektedir. Ne zaman kurulduğuna dair kesin bilgi yok. Fakat M.Ö. 5. yüzyılda şarapçılığıyla ün kazandığı ve Yunanistan'a şarap gönderdiği biliniyor.