16 Nisan 2021 Cuma
 EN
 TR
 Twitter
 Facebook

BAYRAMİÇ

Bayramiç, dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı suyu, oksijeni, yeşili bol bir Çanakkale ilçesidir. Bu şirin ilçemiz sırtını Kazdağları'na yaslamış olup, Menderes Çayı'nın suladığı verimli ovasında yetişen sebze ve meyvesi ile de bilinir. Kaz Dağları'ndaki Ayazması kadar yine Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişen lezetli elması ve "Beyramiç Beyazı" adı verilen bir şeftali türü ile de ünlüdür. 

Tarih

Bayramiç ve yöresi ilkçağlarda Truva Krallığının sınırları içindedir. Ortaçağ boyunca büyükçe bir Rum Köyü olarak kalmıştır. Bizanslılara bağlı olduğu dönemde bugünkü Tepe Camii’nin bulunduğu yerde bir Kır Kilisesi bulunmaktadır. Genellikle hayvancılık yapan göçebe halk, bayramlarda ve dini günlerde burada toplanmaktadır.

Bayramiç 1357 Yılında Türklerin Rumeli’ye geçişleri sırasında Süleyman Paşa tarafından görevlendirilen Ahi Hızır Emir Bey tarafından fethedilmiş ve Emir Bey Bayramiç’e yerleşmiştir. O sıralarda esas şehir Menderes Çayı kenarında ve Dut alan denilen yerdedir. Ahi Hızır Emir Bey Tepe Camii’ni yaptırmıştır. Bundan sonra, Türk boyları bu Camii etrafına ve bugünkü şehir merkezine yerleşmeye başlamışlardır. Önceleri göçebe halk, bayramlarda ve dini törenler için buraya toplanıp dağıldığından, bayram yeri anlamına “Bayram İçi” veya “Bayram İçin” adı verilmiştir. Bu söyleyiş zamanla “Bayramiç” şeklini alarak kasabanın adı olmuştur. 

Bayramiç’ten sonra, çevredeki ilk yerleşme merkezleri Türklerin Rumeli’ye geçişlerinde öncülük yapan Ahi Hızır Emir Beyin ordusundaki Türkmen, Yahşi ve Saçaklı Beylere ödül olarak verilen Türkmenli, Yahşieli ve Saçaklı köyleridir. Bayramiç çevresinde Homeros’un İliada destanında bahsedilen Hacıköy Köyünde (Hisarlık), Kurşunlu Köyünde (Skepsis) ve Çaldağ Köyünde (Kebrene)'ye ait bazı şehir kalıntılarına rastlanıldığı gibi Yunanca adı İdallar (Yiğitler) olan ve Muratlar gibi Asya ve İran’da yaşayan eski kabile adlarını taşıyan köyler de vardır. 

O zaman Biga Sancağına bağlı olan Bayramiç’in Müteselliliğini (Vergilerini toplamayı) daha sonra da Kal’a-i Sultaniye'ye (Çanakkale İli) bağlı olarak Bayramiç Sancaktarlığını almışlardır. Bayramiç, Sancaktar kardeşler zamanında gelişmeye başlamıştır. 1805 Yılında Bucak, 1902 yılında ilçe merkezi olmuştur. 

Bayramiç ilçesi İstiklâl Savaşı sırasında önce Anzavur, daha sonra Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline ilk tepki Seydişehir ile birlikte Bayramiç halkı tarafından gösterilmiştir. 22 Eylül 1922 tarihinde Milli Kuvvetlerin ilçeye gelmesi üzerine işgalci Yunan askerleri ilçeyi terk etmişlerdir.

Coğrafya

Biga yarımadasının Orta Bölümünü oluşturan Bayramiç 38-40 kuzey enlemleri ile 26-28 doğu boylamları arasında yer alan denizden 76 metre yükseklikteki yarı dağlık bir alan üzerine kurulu 1275 km2'lik bir yüzölçümü kaplamaktadır. Doğuda Çan ve Yenice, Batıda Ezine, Güneyde Ayvacık ilçeleri ve Balıkesir ili, Kuzeyde Çanakkale merkez ilçesi ile çevrili Bayramiç batıdan doğuya doğru yükselen ve yer yer 1500 metrenin üstüne çıkan dağlık bir alan üzerine kurulmuştur.

İlçenin en yüksek dağı olan Kazdağı güneydoğuda yer almaktadır, doğuda Kazdağı’nın uzantısı olan Katran Dağları, batıda Dede Dağı ve Çaldağ ile kuzeyde Aladağ serisinden Kayalı Dağ vardır. 1767 metre yüksekliği ile Kazdağı Çanakkale'de birinci sırayı almaktadır. Kazdağı’ndan çıkan akarsuların beslediği Menderes Çayı’nın geniş taban vadisi içinde oluşturduğu Bayramiç-Ezine ovası geniş ve kalın birikinti tabakası (Alüvyon) ile örtülü olup, her türlü tarıma elverişlidir. Menderes Çayı kasabanın içinden geçerek Bayramiç-Ezine ovasından akar, Ezine’de Akçin Çayı ile birleşir ve Karanlık Limanda denize dökülür. Uzunluğu 110 kilometredir. 

Menderes Çayı üzerine 1986 yılında yapımına başlanılan Bayramiç Barajı inşaatı tamamlanmış olup, sulama kanalları çalışmaları halen devam etmektedir. İlçenin doğal bitki örtüsü olan ormanlar toprakların % 63,16'sını oluşturur. Ormanlarında yayvan ve iğne yapraklı bitkiler olan; Kızılçam, Karaçam, Meşe, Yabani Erik, Ahlat, Kestane, Kayın, Çınar, Ihlamur gibi ağaçlar bu topluluğun belirgin bitkileridir. Yetiştirilen bitki türlerinden ise; elma, zeytin, armut, badem, şeftali çoğunlukta olanlardır. 

Nüfus

Bayramiç'in nüfusu, 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sonuçlarına göre 30.301’dir.

Ulaşım

Bayramiç'e Çanakkale Otogarı'ndan saat başı kalkan otobüslerle ulaşmak mümkündür. Bayramiç’in Çanakkale merkeze uzaklık 65 kilometredir.

Görülecek Yerler

Ayazma: Ayazma Mesire Yeri, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunmaktadır. Ayazma'da her yıl Ağustos ayında Truva Festivali içinde bir gün (Ağustos ayının ikinci haftası Pazar günü) burada şenlikler düzenlenip, güzellik yarışması yapılır. Ünlü tarihçi Homeros’un “İliada” isimli kitabında Ayazma'da dünyanın ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yer olarak bahsedilmektedir. Sergi ve Panayırlar Her yıl 17 Mayıs ve 27 Ağustos tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez panayır açılmakta olup, 4 gün süre ile devam etmektedir.

Kazdağları: Kazdağlarının kuzey etekleri Çanakkale sınırları içindedir. Antik dönemde çeşitli efsanelere konu olmuştur. 

Hadımoğlu Konağı: 17. yüzyılda Konya'nın Hadim kasabasından gelerek, Bayramiç'e yerleşen Mustafa ve Ahmet isimli iki kardeş burada dabaklık yapmaya başlamışlardır. Kısa bir sürede zengin olan kardeşler, zamanın hükümetinden Bayramiç Sancaktarlığı'nı almışlardır. Hadimoğlu Konağı, bu sancakta kardeşlerden kalan ve günümüze kadar fazla tahrip olmadan gelebilen en güzel sivil mimarlık örneklerinden biridir. İç ve dış cepheler tamamen resim, fresk, alçı süsleme ve ahşap oymalarla tezyin edilmiştir. 

Karşıyaka Camii ve Köprüsü: Köprü tümüyle kırmızı renkli kesme taştan yapılmıştır, bu nedenle Taş Köprü de deniilir. İlçe merkezinin içinden geçen Tabaklar Deresi üzerinde Cami-i Cedid Mahallesi'ndedir.  Üç kemer gözünden meydana gelen köprünün kemerleri daire biçimindedir.

Skepsis: Antik Skepsis kenti Bayramiç'in 10 kilometre doğusundaki Kurşunlu Köyü'nün Batı yamacındaki tepe üzerindedir. M.Ö. bin yılın sonunda Troya Kralı Priamos'un soyundan gelen iki ailenin uzun süre burada egemenlik kurmuştur. Günümüzde bazı ev kalıntıları dışında ve harabeler dışında kent yok olmuş durumdadır.