16 Nisan 2021 Cuma
 EN
 TR
 Twitter
 Facebook

EZİNE

 

Çanakkale iline bağlı olan Ezine ilçesi doğuda mitolojik efsanelere konu olan İda dağı bugünkü adıyla Kazdağı, batıda harika kumsallarıyla Ege denizi, güneyde Ayvacık ilçesi, kuzeyde Çanakkale ile çevrilidir. Bir zamanlar İstanbul'a rakip olan Alexandreia Troas antik kenti de Ezine'dedir.

Tarih

Ezine’nin ilk kuruluşu Danişmend Oğulları dönemine rastlamaktadır. Yöreye gelen Türk Beyleri, Cuma Namazlarının toplu kılınmasını temin amacıyla halen İlçe Merkezinin güney kısmında bulunan Ulu Camii yaptırmışlardır. Buraya Farsça Cuma anlamına gelen AZİNE demişlerdir. Kentin oluşumu bununla başlamış ve Azine sözcüğü zamanla Ezine olmuştur. 

İlçenin bulunduğu yöre, eski çağların en eski şehir medeniyetine sahip yerlerinden biridir. Çanakkale Boğazı’nın doğu yakasında bulunan Dardanel, Ezine’ye 30 Km. uzaklıkta M.Ö. 3150 yıllarında kurulmuştur. Osmanlılar devrinde Ezine ve çevresine doğudan göçler sonucu gelen Türk Boyları yerleştirilir ve nüfus dengelenmesine çalışılır. Bu bölgede mevcut Rumlar, bütün Osmanlı tarihi boyunca her türlü hak ve hürriyete sahip olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Osmanlı Devletinin 18.Yüzyıldan itibaren gerilemeye başlaması ve önemli topraklar yitirmesi sonucu kaybedilen topraklarda yaşayan Türk aileler özellikle 93 Harbinden (1877-78) Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren Anadolu’ya göç etmeye başlamış, göç eden kafilelerden bir kısmı Ezine çevresine yerleştirilmişlerdir. 

Ezine'de 2 yıl 18 gün süren Yunan işgali, 22 Eylül 1922 günü Fahrettin Altay komutasındaki müstakil süvari kolordusuna bağlı 2.süvari tümeni birliklerinin  Miralay Zeki Bey komutasında Ezine’ye girmesi ile sona erer. 

Coğrafya

Ezine, Marmara Bölgesinin kuzey-batısında 39-40 derece kuzey enlemleri ile 26-27 derece doğu boylamları arasında Çanakkale –İzmir karayolu üzerinde Çanakkale İline bağlı bir ilçedir. Batıda Ege Denizi, Kuzeyde Merkez İlçe, Doğuda Bayramiç İlçesi, Güneyde Ayvacık İlçesi ile çevrili olup, yüzölçümü 654 kilometrekaredir.

Ezine ve çevresi 2.mezozoik çağda meydana gelmiştir. İlçe düzlük bir alan üzerinde kurulmuştur. Kazdağlarının kuzeyinden doğup, ilçenin ovasından  geçip Çanakkale boğazına dökülen Menderes çayı ve ilçeyi ikiye ayıran Akçin çayı  zengin bir topografya  oluşturmaktadır.

Nüfus

Ezine merkez, Geyikli ve Mahmudiye beldeleriyle birlikte toplam nüfusu, 2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sonuçlarına göre 31.615’dir. 

Ulaşım

Ezine, Çanakkale’ye 45 km. Ayvacık’a 21 km. Bayramiç’e 25 km. uzaklıktadır. Çanakkale Otogarı'ndan düzenlik olarak kalkın minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca, Bozcaada ilçesine, Geyikli Beldesi'ndeki iskeleden feribot seferleri ile ulaşım mümkündür. 

Gezilecek yerler

Abdurrahman Camii: İlk Osmanlı yapılarından.  Orhangazi döneminde  1310 yılında yapılmıştır. Halk arasında ise Ulu Camii olarak söylenir.

Seferşah Camii ve Hamamı: Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılmıştır. Camii ilçenin merkezinde küçük bir mescittir. Seferşah Hamamı ise, Ezine içinde köprübaşında büyük bir çifte hamamdır. Geniş kubbeli soğukluk küçük bir ılıklık ve halbet bölümlerinden oluşmaktadır. 

Yeditaşlar: Koçali Köyü yakınında granit kayaların çevrelediği gizli bir taş ocağıdır. Roma İmparatorluğu zamanında bu ocaktan alınan taş sütunlar imparatorluğun çeşitli yerlerine sevk ediliyordu. Halen, imal edilmiş ve sevk edilmemiş halde kalanlardan yedi tanesi ocakta bulunmaktadır. Her biri 60 ton ağırlılığında, 160 cm genişliğinde 12 m uzunluğundaki sütunlar yöreyi ilginç hale getirilmektedir.

Neandria: Kayacık köyü yolundaki Çığrı Dağı’ndadır. 1400x450m.’lik bir alanı kaplayan yerleşim yerinin surları ve kuleleri çok ilginçtir. Kulelerin bir kısmı MÖ 5. yy bir kısmı MÖ. 4.yy da yapılmıştır. Yazılı kaynaklar tapınağın güney doğusunda Apollon’nun bir heykelinin bulunduğunu bildirmektedir. Neandria kalesi; Ezine, Mahmudiye Ovalarına ve sahile tam manasıyla hakim bir yerde inşa edilmiştir.

Alexandria Troas: "Eski İstanbul” ismiyle de tanınan Alexandria Troas İskelesi’nin 3 kilometre güneyinde bir antik kenttir. Sezar ve Konstantinus dönemlerinde Roma İmparatorluğu’nun başkenti olması düşünülmüş ama Alexandria Troas bu büyük onuru İstanbul’a kaptırmış.